СЪД за торсионно заредена вода

  • размери (см): Н32, D18

    материал: мед, калай, бронз, патина